Facultatea de Filosofie

Contact

Adresa: Splaiul Independenței Nr. 204, Sector 6, Bucureşti, România 

Web: www.filosofie.unibuc.ro

Telefon: 021 318 15 56

Forma de concurs
  1. Media de la bacalaureat
  2. Fomular de admitere, notat cu calificativul Admis/ Respins
Nr. de locuri și concurența pentru fiecare specializare