Facultatea de Geografie

Contact

Adresa: Bd. Nicolae Bălcescu,  Nr. 1, Sector 1, Bucureşti, România 

Web: www.geo.unibuc.ro

Telefon: 021 305 38 09

Forma de concurs
  1. Scrisoare de intenţie (probă eliminatorie), notată cu calificativul Admis/ Respins
  2. Media examenului de bacalaureat 100%
Nr. de locuri și concurența pentru fiecare specializare