Facultatea de Litere

Contact

Adresa: Palatul Universităţii din Bucureşti-Str. Edgar Quinet, Nr. 5-7, Sector 1, Bucureşti, România.

Web: www.litere.ro

Telefon: 021 313 88 75

Forma de concurs

Ştiinţe ale comunicării:

  1. test de o oră de comunicare scrisă în limba română.

Celelalte domenii de licenţă:

  1. Eseu motivaţional de 500-600 de cuvinte, notat cu Admis / Respins
  2. Concurs de dosare:

– Nota probei scrise la limba şi literatura română de la bacalaureat (pondere 2/3)

– Media celorlalte probe scrise de la bacalaureat (pondere 1/3).

Nr. de locuri și concurența pentru fiecare specializare

Subiecte admitere

2015

Subiect și barem – Științe ale Comunicării – Comunicare și Relații Publice