Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei

Contact

Adresa: Sediu Panduri – Șos. Panduri, Nr. 90, Sector 5, Bucureşti, România.

Web: www.fpse.ro

Telefon: 0314 25 34 45

Forma de concurs

Psihologie IF:

  1. probă scrisă din tematică (manual Psihologie liceu).

Pedagogie IF, Psihopedagogie Specială IF, Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar – Bucureşti IF:

  1. eseu motivaţional notat cu Admis/ Respins
  2. media examenului de bacalaureat.

Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar – Focşani IF, Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar – Buzău IF, Pedagogie în limba engleză IF:

  1. probă de aptitudini eliminator (oral): abilităţi artistice şi de comunicare (auz musical, ritm, dialog, citirea unui text)
  2. media examenului de bacalaureat.

Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar – Bucureşti ID:

  1. eseu motivaţional în limba engleză (Admis/ Respins)
  2. proba de competenţă lingvistică în engleză (Admis/ Respins)
  3. media examenului de bacalaureat.
Nr. de locuri și concurența pentru fiecare specializare

Subiecte admitere

2015

Subiect și barem – Psihologie IF