Facultatea de Ştiinţe Politice

Contact

Adresa: Str. Negru Vodă, Nr. 3, Bucureşti, România.

Str. Spiru Haret, Nr. 8, Bucureşti, România.

Web: www.fspub.unibuc.ro

Telefon: 021 313 90 07

Forma de concurs

Științe Politice IF, Studii de Securitate IF:

  1. Scrisoare de intenție (eseu motivațional) de aprox. 500 cuvinte, redactată în limba română, notată cu Admis/ Respins;
  2. Media obținută la examenul de bacalaureat.

Științe Politice în Limba Franceză IF, Sțiințe Politice în Limba Engleză IF:

  1. Scrisoare de intenție (eseu motivațional) de aprox. 500 cuvinte, redactat în limba franceză/ engleză (în funcție de programul de studii), notată cu Admis/ Respins;
  2. Media obținută la examenul de bacalaureat.

Relații Internaționale și Studii Europene în Limba Engleză IF:

  1. Scrisoare de intenție (eseu motivațional) de aprox. 500 cuvinte, redactată în limba engleză, notată cu Admis/ Respins. Probă eliminatorie de verificare a competențelor lingvistice;
  2. Media obținută la examenul de bacalaureat.

Departajarea candidaților admiși cu aceeași medie pe ultimul loc se va face în funcție de: a) Nota de la disciplina obligatorie de limba româna de la bacalaureat; b) Nota de la a doua disciplină obligatorie de la bacalaureat.

Nr. de locuri și concurența pentru fiecare specializare